Do końca czerwca wszystkie kraje członkowskie UE muszą przedłożyć krajowe plany działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce za przygotowanie planu odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki. W departamencie energetyki MG poinformowano nas, że prace nad projektem planu zostały zakończone i czeka on na akceptację ministra .

Zdaniem Roberta Gwiazdowskiego, prezydenta Centrum im. Adama Smitha, w kontekście rozmów o prywatyzacji Lotosu nie można pomijać koncernów rosyjskich jako potencjalnych inwestorów. – Naturalnym partnerem dla polskich firm z sektora naftowego są, czy to się komuś podoba, czy nie, koncerny rosyjskie. Więc nie można ich wykluczać z rozmów – twierdzi nasz rozmówca. I dodaje – Bo jak się ich wykluczy, to koniec końców i tak kupią akcje sprzedane przez Skarb Państwa, tylko zarobi na tym najwięcej ten, kto je wcześniej kupi od Skarbu Państwa.

e-petrol.pl sp. z o.o. już po raz trzeci z sukcesem zorganizował spotkanie branżowe dla przedsiębiorców, związanych z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami na polskim rynku oraz firm zainteresowanych współpracą z podmiotami zaangażowanymi w ten segment polskiej gospodarki. Debata odbyła się 22 kwietnia 2010 r. w hotelu Panorama w Mszczonowie (woj. mazowieckie, 40 km od Warszawy).

PKN Orlen poinformował, że wprowadzi na rynek biopaliwo nowej generacji BIO85 (E85) — mieszaninę benzyny z bioetanolem, w której udział bioetanolu wynosi do 85 proc. objętości.

Platforma, będąca własnością firmy Deepwater Horizon wynajętej przez koncern BP PLC, miała urządzenie automatycznie zamykające szyb naftowy, ale nie posiadała tzw. akustycznego wyłącznika, który dodatkowo umożliwia zamknięcie szybu spoza platformy, nawet po jej uszkodzeniu i ewakuacji.