333 mln zł zysku PKN-u w segmencie rafineryjnym

Kategorie Różne

W IV kwartale 2009 roku zysk operacyjny segmentu rafineryjnego Grupy Orlen wyniósł 333 mln zł w porównaniu z 1863 mln zł straty operacyjnej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie przerób ropy w rafineriach spółki wyniósł o ponad 6 proc. mniej niż przed rokiem.