Arabskie inwestycje Amerykanów

Kategorie Różne

Największy eksporter ropy na świecie przeznacza pieniądze na rozwój infrastruktury i zwiększenie produkcji surowców ropopochodnych.