Biopaliwa z unijnym wsparciem

Kategorie Różne

W szranki o unijne dotacje w ramach działania 9.5 „Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko stanęło sześć firm. Producenci biopaliw chcą otrzymać dotacje na budowę fabryk. Unia Europejska pokryje do 30 proc. kosztów.