BP podaje pierwsze przyczyny katastrofy

Kategorie Różne

Już po raz kolejny koncern British Petroleum podjął próbę zatamowania wycieku ropy naftowej z uszkodzonego szybu w Zatoce Meksykańskiej, który powoduje spustoszenia w środowisku naturalnym. Coraz więcej wiadomo już o przyczynach katastrofy.