BP traci, a ropa nadal wycieka

Kategorie Różne

Mimo licznych prób zatamowania wycieku ropy w Zatoce Meksykańskiej – specjaliści nadal są bezradni.