Detal po raz kolejny poprawia wynik operacyjny Orlenu

Kategorie Różne

W IV kwartale 2009 roku zysk operacyjny segmentu detalicznego Grupy Orlen wyniósł 207 mln zł i był porównywalny z poziomem osiągniętym w analogicznym okresie roku poprzedniego. Do odbrego wyniku segmentu przyczyniła się głównie wyższa sprzedaż wolumenowa paliw o ponad 7 proc. co powiekszyło zysk operacyjny o około 15 mln zł (r/r).