e-petrol.pl: III Spotkanie Branży Petrochemicznej „Polski Rynek Biopaliw – Debata 2010”

Kategorie Różne

e-petrol.pl sp. z o.o. już po raz trzeci z sukcesem zorganizował spotkanie branżowe dla przedsiębiorców, związanych z produkcją i obrotem biokomponentami i biopaliwami na polskim rynku oraz firm zainteresowanych współpracą z podmiotami zaangażowanymi w ten segment polskiej gospodarki. Debata odbyła się 22 kwietnia 2010 r. w hotelu Panorama w Mszczonowie (woj. mazowieckie, 40 km od Warszawy).