Elstar Oils miała mniejszy zysk I kw. 2010 roku niż rok wcześniej

Kategorie Różne

Spółka Elstar Oils miała 3,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej.