ENERGIA GIGAWAT: Czas biogazowni

Kategorie Różne

Międzynarodowa Agencja Energetyki (IEA) przewiduje w okresie do 2030 roku aż 50-procentowy wzrost zapotrzebowania na energię przez gospodarkę światową, co wymusza intensywny rozwój technologii, bazujących na jej odnawialnych źródłach. Kraje Europy podejmują z różną intensywnością wysiłki dla pozyskiwania – między innymi – metanu z różnorakich zasobów biologicznych, przy czym ogromny potencjał energetyczny stanowią rozmaite odpady organiczne.