GDDKiA: w pzyszłym roku wysyp przetargów na MOP-y

Kategorie Różne

W ubiegłym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetargi na 16 stacji przyautostradowych. Wydawało się, że rynek ten zacznie się dynamicznie rozwijać. W perspektywie roku 2015 miało powstać około 100 tego typu stacji. Tymczasem w tym roku nie odbędzie się ani jeden przetarg na zarządzanie stacjami przy autostradach.