GIOŚ przedstawił priorytety na 2010 rok

Kategorie Różne

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Jagusiewicz, przedstawił priorytetowe obszary działalności dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2010 roku .