Groźba wstrzymania dostaw oleju opałowego

Kategorie Różne

Przedstawiciele branży dystrybucji lekkiego oleju opałowego rozpoczęli manifestację przed Ministerstwem Finansów, protestują przeciwko nierzetelnym kontrolom przeprowadzanym przez organy skarbowe. Istnieje ryzyko wstrzymania dostaw tego paliwa grzewczego dla 3 mln indywidualnych odbiorców.