Grupa Lotos: wynik niższy z powodu odpisu i niezrealizowanej marży

Kategorie Różne

Wynik operacyjny Grupy Lotos byłby wyższy o ok. 66 mln zł od raportowanego i wyniósłby ok. 132 mln zł, gdyby nie zrobiono odpisów aktualizujących aktywa oraz zrealizowano by marżę wydobywczą, wynika z komentarza spółki.