Informacja o polityce energetycznej Polski w 2009 r. przyjęta przez rząd

Kategorie Różne

W ocenie rządu, zadania zaplanowane na 2009 rok w większości zostały zrealizowane w terminie albo ich wykonanie jest bardzo zaawansowane. Rada Ministrów przyjęła informację o realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” – podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).