Inwestycje zapewniające bezpieczeństwo energetyczne

Kategorie Różne

Bez wydatkowania miliardów złotych Polska nie będzie bezpieczna energetycznie. Mimo wieloletnich debat zapomniano o tym co najbliższe – odbudowie mocy elektroenergetycznych – to konkluzja prawie czterogodzinnej debaty poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu kraju.