Ireneusz Fąfara prezesem Orlen Lietuva

Kategorie Różne

Walne Zgromadzenie Orlen Lietuva wybrało na kolejną kadencję siedmioosobowy skład zarządu litewskiej spółki. Zgodnie ze statutem spółki, zarząd wybrał na stanowisko prezesa oraz generalnego dyrektora Ireneusza Fąfarę. Kadencja obecnego zarządu potrwa do kwietnia 2014 roku.