Jerzy Brniak, BP: w Polsce brakuje stabilności przepisów celno-podatkowych

Kategorie Różne

Zdaniem przedstawicieli branży największym problemem branży paliwowej jest brak kluczowych regulacji prawnych i niedostatecznie rozwinięta logistyka paliwowa. – By rynek paliwowy w Polsce mógł się dynamicznie rozwijać, niezwykle ważne jest wprowadzenie regulacji dotyczących zapasów obowiązkowych paliw i biopaliw oraz rozwój niedostatecznej obecnie infrastruktury – podkreśla Jerzy Brniak, dyrektor generalny BP Europa SE w Polsce a do niedawna również prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.