Kłopoty Orlenu w Czechach

Kategorie Różne

Ubiegły rok był także niekorzystny dla PKN Orlen w Czechach. Kontrolowana przez nasz koncert tamtejsza spółka Unipetrol miała stratę w wysokości 840 mln koron.