Kolejna transza akcji Petrolinvestu trafiła na giełdę

Kategorie Różne

Zarząd Petrolinvestu w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 9 czerwca 2010 roku informuje, że w dniu 15 czerwca 2010 roku zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzonych do obrotu na GPW 2 323 777 akcji serii V spółki objętych przez Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., podmiot zależny od Prokom Investments S.A.