Koncerny prognozują znaczący wzrost konsumpcji ON do 2020 roku

Kategorie Różne

W opublikowanym na stronach Ministerstwa Gospodarki projekcie „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” przedstawione zostały między innymi prognozy mówiące o zużyciu paliw transportowych. Znaczący będzie zwłaszcza wzrost zużycia oleju napędowego. Według Grupy Lotos może on sięgnąć nawet 43 proc.