Konsumpcja benzyn w Polsce spadła

Kategorie Różne

Według szacunków Agencji Rynku Energii konsumpcja benzyn w Polsce w pierwszym kwartale 2010 roku zmniejszyła się o 5,6 proc. rok do roku i wyniosła 922 tysięcy ton – poinformował PKN Orlen w komentarzu do wyników kwartalnych.