Koszt usuwania wycieku szacowany na 3-6 mld USD

Kategorie Różne

Kim Fustier, analityk rynku naftowego Credit Suisse ustalił, że koncern szacuje kosz oczyszczenia wycieku w Zatoce Meksykańskiej na 3-6 mld USD.