Ktoś przejmie BP?

Kategorie Różne

Straty poniesione przez koncern wskutek katastrofy w Zatoce Meksykańskiej mogą spowodować przejęcie koncernu.