Łatwiej będzie można realizować inwestycje sieciowe

Kategorie Różne

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia do ustawy o korytarzach przesyłowych, która ma ułatwić inwestycje w sieci energetyczne, rurociągi do przesyłu gazu, ropy i wody.