Lepsze otoczenie rynkowe poprawiło wyniki rafinerii Orlenu

Kategorie Różne

W I kwartale 2010 roku zysk operacyjny segmentu rafineryjnego Grupy Orlen wyniósł 426 mln zł w porównaniu z 116 mln zł straty operacyjnej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największy wpływ na ten wynik miały zmiany otoczenia makroekonomicznego, a więc ceny ropy, marże i dyferencjał oraz kusy walut.