Lotos coraz bliżej przerobu 10 mln ton ropy rocznie

Kategorie Różne

W I kwartale 2010 roku w rafinerii Grupy Lotos przerobiono 1.614,8 tys. ton ropy, tj. o 39,2 proc. więcej niż w okresie porównywalnym 2009 roku. Wykorzystanie mocy wytwórczych wyniosło w analizowanym okresie 102,7%. Widać więc już pierwsze efekty Programu 10+, dzięki któremu koncern będzie w stanie docelowo przerabiać rocznie ponad 10 mln ton ropy.