Lotos interesujący dla Rosjan

Kategorie Różne

Przywoływane przez „Rzeczpospolitą” opinie kierownictwa Lotosu wykazują zainteresowanie taką kandydaturą.