Lotos Oil wyeksportował 70 proc. polskich olejów

Kategorie Różne

Według danych Ministerstwa Finansów w 2009 roku ponad 70 procent eksportu środków smarnych z Polski zostało zrealizowanych przez spółkę Lotos Oil S.A.