Marek Litka odwołany z funkcji wiceprezesa PERN

Kategorie Różne

Wiceprezes Zarządu PERN „Przyjaźń” SA, Marek Litka został odwołany ze swojego stanowiska. Decyzję podjęło 16 kwietnia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.