Mariaż walutowo-surowcowy

Kategorie Różne

Wiadomość o szykowanej przez Niemcy pomocy dla Grecji umocniła euro i osłabiła dolara. Tym samym spowodowało to wzrost cen surowców.