Mercuria dostarczy Lotosowi 150 tys. ton rosyjskiej ropy

Kategorie Różne

Grupa Lotos podpisała z Mercuria Energy Tradig umowę na dostawę 150 tys. ton ropy naftowej typu REBCO. Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń”. Szacunkowa wartość tej umowy w dniu zawarcia wynosi 85,6 mln USD (tj. 280,9 mln zł).