MG kończy prace nad krajowym planem na rzecz energii odnawialnej

Kategorie Różne

Do końca czerwca wszystkie kraje członkowskie UE muszą przedłożyć krajowe plany działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce za przygotowanie planu odpowiedzialne jest Ministerstwo Gospodarki. W departamencie energetyki MG poinformowano nas, że prace nad projektem planu zostały zakończone i czeka on na akceptację ministra .