MG nie podejmie prac nad umożliwieniem napełniania butli na stacjach paliw

Kategorie Różne

Ministerstwo Gospodarki negatywnie podeszło do propozycji umożliwienia napełniania butli gazowych na stacjach paliw, zgłoszonej przez Polską Izbę Pali Płynnych. – Biorąc pod uwagę opinię Urzędu Dozoru Technicznego, którego działalność ma na celu podniesienie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, z przykrością muszę stwierdzić iż proponowane przez Polską Izbę Paliw Płynnych zmiany mogą powodować takie zagrożenia – pisze w liście do PIPP wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska.