MG: niewielkie szanse na rozliczanie NCW w cyklu dwuletnim

Kategorie Różne

Oprócz prac nad wprowadzeniem do sprzedaży paliwa z zawartością do 7 proc. bioestrów Ministerstwo Gospodarki rozpoczeło także przygotowania do kolejnej nowelizacji ustawy o biokomponentach, tym razem zmierzającej do bardziej gruntownych zmian w systemie naliczania wymogów NCW.