Ministerstwo Gospodarki przewiduje niewykonanie NCW do 2012 roku?

Kategorie Różne

W projekcie „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” opublikowanym niedawno na stronach Ministerstwa Gospodarki znalazło się zestawienie, z którego wynika, iż od 2010 do 2012 roku polski rynek biopaliw może rozwijać się wolniej niż wynika to z wymogów nałożonych w ramach Narodowego Celu Wskaźnikowego. Problem w tym, że dla producentów paliw oznacza to ogromne kary finansowe.