Na stacjach paliw będzie drożej

Kategorie Różne

Mijający tydzień charakteryzuje bardzo duża zmienność po stronie czynników wpływających na poziom cen paliw na rynku krajowym. Z jednej strony gwałtowna zmiana cen ropy i paliw gotowych na rynku europejskim, z drugiej silne wahania kursu złotego wobec dolara amerykańskiego. W konsekwencji na rynku hurtowym notowaliśmy na zmianę podwyżki i obniżki cen hurtowych.