Niemal 2 miliardy złotych na inwestycje

Kategorie Różne

Kontrolowana przez państwo Grupa Kapitałowa PERN przyjęła strategię rozwoju na lata 2010-15. Na jej realizację chce przeznaczyć 1,8 mld zł.