Niezgoda pomiędzy Rosją a Białorusią

Kategorie Różne

Po raz pierwszy w historii Białoruś zwróciła się do Sądu Gospodarczego WNP ze skargą na Rosję. To precedens w relacjach tych bratnich państw. Jak to bywa w przyjaźni, poszło o pieniądze, a konkretnie o cła na produkty naftowe.