OLPP: nowy zarząd najpóźniej w czerwcu

Kategorie Różne

Rada Nadzorcza Operatora Logistycznego Paliw Płynnych ogłosiła konkurs, w którym wyłoniony ma zostać prezes i trzej członkowie zarządu. Jak wynika z naszych informacji jest to związane z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych władz spółki.