Opary na stacjach do kontroli

Kategorie Różne

Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapowiada zwiększenie kontroli na stacjach benzynowych. Powód kontroli to zaniedbania właścicieli stacji w kwestii stosowania się do obowiązku instalacji systemu odsysania oparów.