Orlen: jeśli upstream to tylko z partnerem, ale jakim?

Kategorie Różne

Orlen od dawna zapowiada wejście w segment wydobywczy. W ostatnich miesiącach przyjęło to jednak formę czegoś więcej niż bliżej nieokreślonych co do czasu i miejsca zapowiedzi. Według zarządu ostatnią przeszkodą dzielącą koncern od zaangażowania się w upstream jest wysoki poziom zadłużenia spółki. Jest jednak duża szansa, że przeszkoda ta zniknie jeszcze w tym roku. Co potem?