Orlen miał 283 mln zł zysku netto w IV kwartale

Kategorie Różne

Raportowany wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Orlen za IV kwartał 2009 roku wyniósł 334 mln zł, a narastająco za 12 miesięcy 2009 roku osiągnął poziom 1097 mln zł – podała spółka w raporcie finansowym.