Orlen miał 464 mln zł zysku operacyjnego

Kategorie Różne

Raportowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Orlen za I kwartał 2010 roku wyniósł 464 mln zł w porównaniu ze stratą w analogicznym okresie ubiegłego roku w kwocie 320 mln zł. Przy zastosowaniu wyceny zapasów metodą LIFO w I kwartale 2010 roku Grupa Orlen wypracowała zysk operacyjny w kwocie 49 mln zł, w porównaniu z 74 mln zł straty w I kwartale 2009 roku.