Orlen podpisał umowę na dostawy ropy dla Unipetrolu

Kategorie Różne

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. poinformował, że 26 marca 2010 roku koncern zawarł umowę typu spot z Glencore Energy UK Ltd., London, United Kingdom na dostawę ropy naftowej do Unipetrol RPA s.r.o. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi około 27,6 milionów USD (czyli około 80 milionów PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 26 marca 2010 roku).