Orlen uruchomił dwa MOP-y przy trasie A4

Kategorie Różne

Dwie nowe stacje paliw w Miejscach Obsługi Podróżnych przy autostradzie A-4 uruchomił PKN Orlen z końcem stycznia b.r. Stacje paliw MOP II Góra św. Anny( trasa Wrocław- Katowice) i MOP III Wysoka (trasa Katowice- Wrocław) to dwa nowoczesne obiekty zlokalizowane po przeciwnych stronach autostrady, spełniające wszelkie standardy, jakie są stawiane tego typu obiektom. W oficjalnym otwarciu stacji, które odbyło się 12 lutego br. udział wziął Wojciech Kotlarek – członek zarządu ds. sprzedaży w płockim koncernie.