Orlen zmnieszył w 2009 roku zadłużenie o blisko 2,3 mld zł

Kategorie Różne

Zadłużenie netto PKN Orlen na koniec grudnia 2009 roku wyniosło 10263 mln zł i było niższe o 2285 mln zł w stosunku do stanu z końca poprzedniego roku. – Spłata kredytów i wzrost salda środków pieniężnych zmniejszyły poziom zadłużenia netto o 1865 mln zł natomiast dodatnie różnice kursowe, głównie niezrealizowane z przeszacowania, zmniejszyły saldo zadłużenia o 371 mln zł – czytamy w raporcie kwartalnym spółki.