Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu o najnowszych technologiach (zobacz video)

Kategorie Różne

Jeśli zwiększamy wielkość produkcji, to nie ulega wątpliwości, że per saldo musimy inaczej spojrzeć na to, co będzie instalowane i jak to się ma do wskaźników na naszym rynku mówił Paweł Olechnowicz, prezes Lotosu podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach