PERN ma możliwość odwołania prezesa Sarmatii

Kategorie Różne

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia spółki Sarmatia zadecydowano o wprowadzeniu zmiany w statucie spółki, która umożliwi PERN Przyjaźń dowołanie prezesa Sarmatii bez konieczności zwoływania zgromadzenia udziałowców.