Petrolinvest dostanie 50 mln dolarów od EBOiR

Kategorie Różne

Zarząd Petrolinest S.A. podał do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2010 roku otrzymał informację, o podjęciu przez zarząd Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju uchwały w sprawie zatwierdzenia udzielenia finansowania działalności spółki w kwocie 50 mln dolarów w formie pożyczki zamiennej na akcje.